Rodjendanko.com

Uslovi korišćenja sajta 

Hvala što ste posetili sajt Rodjendanko.com. Pristup sajtu, kao i korišćenje našeg Internet sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem Internet sajta, prihvatate bez ograničenja ove uslove korišćenja.

Vlasništvo sajta

Internet sajt, kao i svi tekstovi, slike, baneri, grafika, audio i video material (u daljem tekstu: Sadržaj) su autorsko pravo ili vlasništvo Preduzeća za grafičku delatnost MM centar Beograd. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno.

Vaša upotreba Internet sajta

Sadržaj sajta Rodjendanko.com možete koristiti isključivo u informativne svrhe. Promene na Internet sajtu mogu se napraviti periodično, u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, MM centar se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom Internet sajtu. Takođe, MM centar ne garantuje da će Internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka ili da je Internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom Internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste, već samo kao informacije korisnicima.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. MM centar nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem Internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa Internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove ka drugim Internet sajtovima čiji vlasnik ili korisnik nije MM centar. Takvi linkovi su postavljeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. MM centar ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost tih sajtova. Ako uspostavite vezu sa tim Internet sajtovima preko linka na Rodjendanko.com, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti MM centra.

Izmena uslova korišćenja

MM centar može u svakom trenutku izmeniti uslove korišćenja, tako što će ih ažurirati. Vi ćete, na taj način, automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, pa bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

AKCIJA

Uskoro:

FB

Development by draganmarkovic.net